Administratorem Państwa danych osobowych jest P.P. IRGA Marcin Rzechonek z siedzibą w Krakowie, ul. Botewa 1a, 30-798 Kraków.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawa przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. Państwa dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na zadane pytanie. Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawa do: wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Prywatności.

IRGA KLAWIATURY Sp. z o.o.
ul. Christo Botewa 1a
30-798 Kraków, Polska
NIP: 679-325-0047, REGON: 523304399
Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS nr 0000994871
Kapitał zakładowy 100.000,00 PLN

Nasze biuro

Pon – Pt  8:00 – 15:00

12 650 74 00

509 027 384

biuro@irga.com.pl

Dział projektów i technologii

Pon – Pt  7:00 – 15:00

12 650 74 01