W dniach 1-4.06.2020 zorganizowaliśmy warsztaty Lean.

Wzięli w nich udział wspólnie pracownicy produkcji, kierownicy oraz zarząd. Zapoznawaliśmy załogę z filozofią LEAN oraz terminologią (Kaizen, Gemba, PCDA, JIT, Jidoka i inn.). Świetnym uzupełnieniem wykładów były warsztaty z grą „KOROMO Japoński Warsztat”, która ułatwiła przyswojenie terminologii i całej idei ciągłego doskonalenia.

Dziękujemy firmie WartoSzkolić oraz trenerom KOROMO. Niecierpliwie czekamy na kolejne części warsztatów.